widmo drgań normalnych

Encyklopedia PWN

drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia