węgle sapropelowe

Encyklopedia PWN

skały osadowe pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, będące stałymi kopalinami palnymi.
gatunek węgla kopalnego stanowiący pośrednie ogniwo w szeregu węglowym pomiędzy torfem a węglem kamiennym, zawierający zwykle 65–78% węgla pierwiastkowego w substancji organicznej oraz 10–60% wilgoci całkowitej w stanie naturalnym;
gatunek węgla kopalnego zawierający 78–92% węgla pierwiastkowego, do 42% części lotnych w substancji organicznych oraz do 10% wilgoci całkowitej w węglu surowym, wykazujący ciepło spalania w odniesieniu do substancji wilgotnej i bezpopiołowej ponad 24 MJ/kg;
sapropelity
[gr.],
węgle kopalne (węgle sapropelowe) oraz łupki palne powstałe w wyniku diagenezy i metamorfizmu sapropelu;
boghed
[ang. boghead],
geol. odmiana sapropelowego węgla kopalnego powstałego gł. ze szczątków glonów;
kennel
[ang.],
odmiana węgla kopalnego, węgiel sapropelowy (sapropelity) powstały z drobnych szczątków roślin lądowych (np. spor, pyłków, kutikul);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia