układów ortoskopowych

Encyklopedia PWN

dystorsja
[łac. distortio ‘wykręcenie’],
fiz. jedna z wad układu optycznego objawiająca się zniekształceniami geometrycznymi obrazu;
okular
[łac.],
fiz. część składowa (od strony oka) wielu przyrządów opt. (np. mikroskopów, teleskopów, teodolitów) stanowiąca zwykle lupę przystosowaną do obserwacji obrazu tworzonego przez obiektyw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia