ubogi

Encyklopedia PWN

Ubogi Konrad, niem. Armer Konrad,
nazwa antyfeudalnego związku chłopów badeńskich i wirtemberskich w pocz. XVI w.;
prawo o ubogich, ang. Poor Law,
hist. nazwa angielskich ustaw o pomocy dla biednych;
ludzie żyjący z jałmużny;
nurt we współcz. teologii latynoamer., który powstał jako reakcja na sytuację „absolutnej negacji Boga”, ubóstwo, wyzysk, niesprawiedliwość społ. i zinstytucjonalizowaną przemoc.
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
Gorazdowski Zygmunt, święty, ur. 1 XI 1845, Sanok, zm. 1 I 1920, Lwów,
polski ksiądz katolicki.
muzyka Indian obu Ameryk.
demogr. określenie koncepcji, a także ideologii i ruchów społecznych nawiązujących do teorii ludnościowej, sformułowanej 1798 (w poprawionej wersji 1803) przez Th.R. Malthusa;
Notecka, Puszcza, Puszcza Nadnotecka,
kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej, w międzyrzeczu Warty i Noteci;
Alvarado Cardozo
[alwarạdo kardọso]
Laura Evangelista, imię zakonne Maria od Świętego Józefa, błogosławiona, ur. 25 IV 1875, Choroní, zm. 2 IV 1967, Maracay,
zakonnica wenezuelska;
najstarsze polskie stowarzyszenie charytatywne;
Biblia pauperum
[łac.],
Biblia ubogich,
ikon. średniowieczna księga zawierająca przedstawienia z życia Chrystusa i ze Starego Testamentu zestawione w układzie typologicznym i objaśnione tekstami biblijnymi;
leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
Budkiewicz Konstanty Romuald, ur. 19 VI 1867, Zubry (gubernia witebska, pow. dyneburski), zm. 31 III lub 1 IV 1923, Łubianka k. Moskwy,
ksiądz, duszpasterz Polaków w Rosji ;
czartyzm, ang. chartism,
bryt. radykalny ruch społ. w końcu 1. poł. XIX w.
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;

Materiały dodatkowe

Mikołaj, Mikołaj z Myry, Mikołaj z Bari, święty, ur. w III w., Patara, zm. w IV w. (Myra, ob. Kale, Turcja),
biskup Myry w Licji (Azja Mniejsza), w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą
Astipalea — „motyl” bez węży
Dominika — kraina Karaibów

Słownik języka polskiego PWN

ubogi II «człowiek ubogi»
• uboga
ubogi I
2. «zaopatrzony w coś lub występujący w małej ilości»

• ubogo • ubożuchny • ubożuchno
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia