typu

Encyklopedia PWN

element łączeniowy stosowany do budowy pól komutacyjnych dawnych automatycznych central telefonicznych;
wąski pas lądu, na którego kształt ma wpływ działalność mórz i oceanów;
geol. typ wybrzeża morskiego charakteryzujący się występowaniem licznych wąskich wysp (szczytowe partie głęboko zanurzonego pasma górskiego), wydłużonych w kierunku równoległym do ogólnego przebiegu linii brzegowej;
typ wybrzeża morskiego charakteryzujący się występowaniem licznych fiordów;
jeden z typów objawów chorób roślin;
dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem do kształcenia ustawicznego i zawodowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia