tunelowa

Encyklopedia PWN

dioda tunelowa, dioda Esakiego,
rodzaj → diody.
efekt kwantowy polegający na przenikaniu (tzw. tunelowaniu) cząstki przez obszar, który dla tej cząstki, opisywanej klasycznie, jest niedostępny;
fiz. przenikanie elektronów przewodnictwa w ciele stałym (metalu lub półprzewodniku) poprzez barierę potencjału, której wysokość (tj. energia odpowiadająca wierzchołkowi bariery) jest większa od energii kinetycznej elektronów.
mikroskop tunelowy skaningowy, ang. Scanning Tunneling Microscope (STM),
przyrząd do badania powierzchni ciał stałych i znajdujących się na nich obiektów;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia