topologią

Encyklopedia PWN

topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
mat. dział topologii obejmujący badanie przestrzeni topologicznych i przekształceń między nimi przy użyciu pojęć i metod algebraicznych.
mat. dział topologii zajmujący się pojęciami topologicznymi zgodnymi z intuicją geom., badający przede wszystkim domknięte i otwarte podzbiory przestrzeni euklidesowych i przestrzeni Hilberta.
mat. dział topologii używający pojęć i metod odnoszących się do przestrzeni topologicznych, wprowadzonych w uogólniony, aksjomatyczny sposób.
mat. dział topologii wykorzystujący do badania przestrzeni topologicznych metody analizy mat., w szczególności rachunku różniczkowego.
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia