topologią

Encyklopedia PWN

topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
mat. dział topologii obejmujący badanie przestrzeni topologicznych i przekształceń między nimi przy użyciu pojęć i metod algebraicznych.
mat. dział topologii zajmujący się pojęciami topologicznymi zgodnymi z intuicją geom., badający przede wszystkim domknięte i otwarte podzbiory przestrzeni euklidesowych i przestrzeni Hilberta.
mat. dział topologii używający pojęć i metod odnoszących się do przestrzeni topologicznych, wprowadzonych w uogólniony, aksjomatyczny sposób.
mat. dział topologii wykorzystujący do badania przestrzeni topologicznych metody analizy mat., w szczególności rachunku różniczkowego.
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
Hopf Heinz, ur. 19 XI 1894, Wrocław, zm. 3 VI 1971, Zollikon,
matematyk szwajcarski, pochodzenia niemieckiego;
mat. teoria mająca swoje korzenie w topologii algebraicznej, w oryginalnej formie (topologicznaK-teoria) — metoda badania przestrzeni topologicznych X, polegająca na studiowaniu wiązek wektorowych nad X.
Čech Eduard, ur. 29 VI 1893, Stračov, zm. 15 III 1960, Praga,
matematyk czeski;
mat. jedno z pojęć analizy funkcjonalnej: zupełna, metryzowalna, lokalnie wypukła przestrzeń liniowo-topologiczna;
mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
Grothendieck
[grotądiẹk]
Alexander, ur. 28 III 1928, Berlin, zm. 13 XI 2014, Saint-Lizier k. Foix,
matematyk fr., pochodzenia rosyjskiego;
Janiszewski Zygmunt, ur. 12 VII 1888, Warszawa, zm. 3 I 1920, Lwów,
matematyk; współtwórca polskiej szkoły matematycznej.
Lefschetz
[lẹfszets]
Salomon, ur. 3 IX 1884, Moskwa, zm. 5 X 1972, Princeton,
matematyk amer., pochodzenia ros.; z wykształcenia inżynier;
Milnor
[mı̣lnər]
John Willard, ur. 20 II 1931, Orange (stan New Jersey),
matematyk amerykański;
nazwa stosowana najczęściej do okresu rozkwitu matematyki polskiej, który nastąpił w II Rzeczypospolitej i był skoncentrowany w ośrodkach lwowskim i warszawskim;
Sierpiński Wacław Franciszek, ur. 14 III 1882, Warszawa, zm. 21 X 1969, tamże,
matematyk polski.
Alexander
[älıgzạ:ndər]
James Waddell, ur. 19 IX 1888, Sea Bright (stan New Jersey), zm. 23 IX 1971, Princeton,
matematyk amerykański;
Atiyah
[ətị:ə]
Sir (od 1983) Francis Michael, ur. 22 IV 1929, Londyn, zm. 11 I 2019,
matematyk brytyjski;

Słownik języka polskiego PWN

topologia
1. «dział matematyki zajmujący się badaniem tych własności przestrzeni, które nie ulegają zmianie przy przekształceniach homeomorficznych»
2. «rodzina podzbiorów otwartych, wyróżnionych w obrębie zbioru, spełniająca określone aksjomaty»
3. «struktura układu elementów przyjmująca określony kształt, np. gwiaździsta lub szynowa topologia sieci komputerowej»

• topologiczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia