tonów eolskich

Encyklopedia PWN

fiz. granie napowietrznych przewodów elektr. w wyniku pobudzenia przez spływające wiry Kármána.
aeroakustyka
[gr. aḗr ‘powietrze’, akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział akustyki zajmujący się zagadnieniami związanymi z generacją i propagacją dźwięku wywołanego zjawiskami aerodynamicznymi.
wiry powstające w obszarze oderwania za opływanym ciałem (obiektem);
skala
[łac.],
muz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia