termoosmoza

Encyklopedia PWN

osmoza
[gr. ōsmós ‘ciśnienie’],
samorzutne przenikanie rozpuszczalnika z roztworu o mniejszym stężeniu składnika do roztworu o stężeniu większym (lub z czystego rozpuszczalnika do roztworu) przez przegrodę (błonę) półprzepuszczalną (mogą przez nią przenikać cząsteczki rozpuszczalnika, a nie mogą cząsteczki substancji rozpuszczonej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia