tekst otwarty

Encyklopedia PWN

Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
ruch społeczny kwestionujący podstawowe normy i wartości współczesnej kultury miejsko-przemysłowej.
Miązek Bonifacy, ur. 27 III 1935, Kolonia Szczerbacka k. Radomia, zm. 17 X 2018, Wiedeń,
poeta, historyk literatury, ksiądz;
koncepcja przebudowy stosunków międzynarodowych, zgłoszona 1974 przez kraje rozwijające się na VI Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
inform. prostokątny obiekt na ekranie monitora, przeznaczony do wyświetlania zawartości związanej z danym programem, tj. samego programu, jego danych, komunikatów itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia