sytuacyjna

Encyklopedia PWN

filoz. nazwa różnych koncepcji i nurtów w etyce, które łączy rezygnacja z formułowania ogólnych reguł postępowania;
sytuacyjne psychozy, dawniej psychozy histeryczne,
grupa głębszych zaburzeń psychicznych (psychotycznych) spowodowanych trudną sytuacją, tj. okolicznościami przekraczającymi możliwości adaptacyjne chorej osoby;
sumienie, gr. syneídēsis, łac. conscientia,
pojęcie z zakresu moralistyki, etyki i teologii moralnej (o bardzo szerokim znaczeniu), rozumiane zazwyczaj jako: wewnętrzna instancja orzekania moralnego, indywidualne rozeznanie dobra i zła, zinterioryzowane wartości uznane przez jednostkę, a wyznawane przez grupę społeczną.
zamierzone i systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela z uczniami umożliwiające realizowanie celów kształcenia.
liryka
[gr.],
jeden z 3 rodzajów literackich, obejmujący utwory głównie wierszowane, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne człowieka, jego uczucia, doznania i przekonania.
Altman Robert Wymowa, ur. 20 II 1925, Kansas City (stan Missouri), zm. 20 XI 2006, Los Angeles,
amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia