systemu wielopartyjnego

Encyklopedia PWN

partia polit. powołana IV 1939 w wyniku zjednoczenia Klubów Demokr.;
abertura
[portug., ‘otwarcie’],
proces stopniowej i kontrolowanej przez władze demokratyzacji życia polit. w Brazylii 1974–85;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia