systemu wielopartyjnego

Encyklopedia PWN

Ukraińsko-ruska partia radykalna, Ukrajinśko-ruśka radikalna partija
pierwsza socjalizująca ukr. partia polit., zał. 1890 przez I. Franko i M. Pawłyka w Galicji Wschodniej (od XIX w. nazwa Rusi Czerwonej), gdzie wykształcił się ukr. system wielopartyjny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia