system proporcjonalny

Encyklopedia PWN

Hipokrates z Chios, ur. ok. 470, Chios, zm. ok. 410 p.n.e.,
matematyk i sofista joński;
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.
Kneset
[hebr., ‘zgromadzenie’],
parlament izraelski;
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
Liberalni Demokraci, Liberalna Partia Demokratyczna, Liberal Democrats, Liberal Democratic Party,
bryt. partia polit.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia