synantropizacja

Encyklopedia PWN

ekol. proces przystosowania gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, do warunków stworzonych przez działalność człowieka, stanowiącą w danym miejscu główny czynnik środowiskotwórczy.
Kornaś Jan, ur. 26 IV 1923, Kraków, zm. 8 VIII 1994, tamże,
geobotanik;
Kostrowicki Andrzej Samuel, ur. 16 II 1921, Wilno, zm. 8 VIII 2007, Warszawa,
brat Jerzego Samuela, geograf i biogeograf;

Słownik języka polskiego PWN

synantropizacja roślinności «proces przekształcania się świata roślin pod wpływem działalności człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia