sygnalizatorów akustycznych

Encyklopedia PWN

sygnalizator
[łac.],
urządzenie stosowane w sygnalizacji do wytwarzania sygnałów akustycznych (sygnalizator akustyczny) lub optycznych (sygnalizator optyczny);
rodzaj alarmowego systemu ochrony przeciwpożarowej;
klaps
[ang. clap ‘trzaskać’, ‘klaskać’],
film tabliczka drewniana z tytułem filmu i numerem ujęcia, zaopatrzona u góry w deseczkę na zawiasach;
sygnalizacja
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. dziedzina telekomunikacji obejmująca jednokierunkowe przekazywanie sygnałów (opt., akustycznych) o umownym znaczeniu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia