strukturę najgęstszego ułożenia

Encyklopedia PWN

struktury najgęstszego upakowania, struktury najgęstszego ułożenia,
krystal. struktury kryształów, które mogą być opisane za pomocą teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul.
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
Biełow Nikołaj W., ur. 14 XII 1891, Janów k. Lublina, zm. 6 III 1982, Moskwa,
ros. krystalograf i geochemik;
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
Paryski, Basen, Bassin Parisien,
obszar nizinny w północnej Francji między Masywem Armorykańskim na zachodzie, Masywem Centralnym na południu oraz Ardenami i Wogezami na wschodzie, otwarty na północ w kierunku morza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia