strugą cieczy

Encyklopedia PWN

Ciecz, Jezioro Trześniowskie,
jezioro na Pojezierzu Łagowskim, w dorzeczu Pliszki (prawy dopływ Odry), w woj. lubuskim, na wys. 106 m, w Łagowskim Parku Krajobrazowym;
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
obróbka erozyjna skoncentrowanym strumieniem nośników energii kinet. (np. elektronów, jonów, światła laserowego, strugi cieczy) o znacznej mocy (ponad 100 W/cm2);
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia