strefę mieszkalną

Encyklopedia PWN

zool. obszar otaczający miejsce, w którym zwierzę mieszka przez dłuższy czas samo lub w parze, w okresie wylęgu i wychowu młodych i w którym spędza większość czasu w danym sezonie;
biol. całkowity obszar, w którym osobnik przebywał w swym dotychczasowym życiu;
Rzym, Roma,
stolica i największe miasto Włoch, nad Tybrem, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na nizinie Campania di Roma oraz przedgórzach Apeninu Abruzyjskiego, w pobliżu brzegu Morza Tyrreńskiego;
w. na Białorusi, k. Grodna, obecnie w granicach miasta. W 2. poł. XVIII w. ośrodek adm.-gosp. ekonomii grodzieńskiej;
terytorium
[łac.],
rewir,
biol., ekol. każdy obszar zajmowany przez osobnika, parę osobników lub większą grupę zwierząt, broniony przed osobnikami własnego gatunku;
Astana, 1832–1961 Akmolińsk, do 1992 Celinograd, do 1998 Akmoła, 2019–22 Nur-Sułtan,
stolica Kazachstanu, nad Iszymem, pośrodku obszaru tzw. ziem nowozagospodarowanych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia