stratosferę

Encyklopedia PWN

stratosfera
[łac.-gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się nad troposferą, na wys. od 10–18 km do 45–50 km;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
mezopauza
[gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od termosfery.
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
telekom. projekt radiowej nadawczo-odbiorczej stacji telekomunik., przewidzianej do umieszczenia w stratosferze (w balonie lub w samolocie, na wys. 16–22 km) i przeznaczonej do retransmisji sygnałów radiowych przesyłanych między naziemnymi stacjami radiowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia