stratosferę

Encyklopedia PWN

stratosfera
[łac.-gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się nad troposferą, na wys. od 10–18 km do 45–50 km;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
mezopauza
[gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od termosfery.
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
telekom. projekt radiowej nadawczo-odbiorczej stacji telekomunik., przewidzianej do umieszczenia w stratosferze (w balonie lub w samolocie, na wys. 16–22 km) i przeznaczonej do retransmisji sygnałów radiowych przesyłanych między naziemnymi stacjami radiowymi;
stratopauza
[łac.-gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od mezosfery.
stratostat
[łac.-gr.],
balon wolny z hermetyczną gondolą przystosowany do lotów w stratosferę;
Teisserenc de Bort
[tesrạ̃ dö bọr]
Léon Philippe, ur. 5 XI 1855, Paryż, zm. 2 I 1913, Cannes,
meteorolog francuski;
aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
Assmann Richard, ur. 13 IV 1845, Magdeburg, zm. 28 V 1918, Giessen (ob. Lahn),
aerolog niemiecki;
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
Hartley
[hạ:rtli]
Walter, żył w XX w.,
chemik irl.;
Korolow Siergiej P., ur. 12 I 1907, Żytomierz, zm. 14 I 1966, Moskwa,
rosyjski specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki.
mezosfera
[gr.],
meteorol. warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się nad stratosferą na wys. od 45–50 km do 80–85 km, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0 do ok. –100°C).
Molina Mario José, ur. 19 III 1943, m. Meksyk,
chemik amer., pochodzenia meksykańskiego;
Piccard
[pikạ:r]
Auguste Wymowa, ur. 28 I 1884, Bazylea, zm. 25 III 1962, Lozanna,
szwajcarski fizyk, badacz stratosfery i głębin morskich, pilot balonowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia