stopień scalenia

Encyklopedia PWN

stopień scalenia, skala integracji,
elektron. miara złożoności układu scalonego;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
elektron. dziedzina nauki i techniki zajmująca się zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi realizowanymi całkowicie w postaci scalonej (układ scalony), niekiedy z udziałem elementów (przyrządów) dyskretnych (dyskretny przyrząd).
elektronika
[gr.],
dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych (głównie półprzewodnikach);
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
LSI
[ang. Large Scale Integration ‘duży stopień scalenia’],
stopień scalenia → układu scalonego.
MSI
[ang. Medium Scale Integration ‘średni stopień scalenia’],
oznaczenie stopnia scalenia układu scalonego.
SLSI, ang. Super Large Scale Integration,
elektron. stopień scalenia układu scalonego;
ULSI
[ang. Ultra Large Scale Integration ‘ultraduży stopień scalenia’],
stopień scalenia → układu scalonego.
VLSI
[ang. Very Large Scale Integration ‘bardzo duży stopień scalenia’],
oznaczenie stopnia scalenia układu scalonego.
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
mikroprocesor
[gr.-łac.],
pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu scalenia (VLSI), pełniący funkcję procesora;
inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
elektron.:
ruten, Ru, ruthenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44;
SSI, ang. Small Scale Integration,
stopień scalenia (mały) układu scalonego.
inform.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia