stereografią punktów przypadkowych

Encyklopedia PWN

obraz sprawiający wrażenie obrazu trójwymiarowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia