społeczna

Encyklopedia PWN

poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
dziedzina etyki badająca i ustalająca normy moralne decydujące o całokształcie życia społecznego.
ekon. nazwa wprowadzona przez A. Müller-Armacka 1948 na oznaczenie wywodzącej się z ordoliberalizmu doktryny ekonomicznej realizowanej przez L. Erharda w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej.
towarzystwo ubezpieczeniowe, zał. 1993, siedziba w Warszawie;
organizacja konspiracyjna, powołana X 1942 w Warszawie przez przedstawicieli kilkunastu organizacji konspiracyjnych (nie wchodząca w skład Polit. Kom. Porozumiewawczego), m.in.: Frontu Odrodzenia Polski, Pobudki, Pol. Związku Wolności, Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”, SD, Unii Zbrojnego Wyzwolenia, Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, Konwentu Organizacji Niepodległościowych;
dyscyplina nauk społecznych i dział antropologii zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną działającą w wytworzonym przez siebie środowisku kulturowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia