skand

Encyklopedia PWN

instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
Akademia Szwedzka, Svenska Akademien,
szwedz. akademia lit.-językowa, zał. 1786 w Sztokholmie przez króla Gustawa III na wzór Akademii Francuskiej,
Allen
[ạ̈lən]
Carl Ferdinand, ur. 23 IV 1811, Kopenhaga, zm. 27 XII 1871, tamże,
historyk duński;
język należący, m.in. wraz z językami fryzyjskim, holenderskim, niem., do zachodniej grupy języków germańskich;
naród tworzący podstawową ludność Anglii, częściowo Walii, w niewielkiej liczbie mieszkają w Szkocji i Irlandii Północnej;
Ansgar, zw. Apostołem Północy, święty, ur. ok. 801, zm. 3 II 865, Brema,
misjonarz karoliński, benedyktyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia