silnikiem wodnym

Encyklopedia PWN

rodzaj silnika hydraulicznego, który przetwarza energię wód płynących na pracę użyteczną,
maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektryczną lub energię mechaniczną na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn, pojazdów i urządzeń przemysłowych;
silnik, w którym czynnikiem roboczym jest ciecz (np. woda, olej), przetwarzający energię kinetyczną lub energię ciśnienia cieczy na pracę mechaniczną;
silnik do napędu statku wodnego (s.o. napędowy, główny) lub do napędu urządzeń na statku, np. prądnic, sprężarek (s.o. pomocniczy);
silnik parowy tłokowy, maszyna parowa,
silnik cieplny, w którym energia wewnętrzna pary wodnej przekształca się w pracę mechaniczną;
silnik wiatrowy, turbina wiatrowa,
silnik przetwarzający energię kinetyczną wiatru w pracę mechaniczną — w ruch obrotowy napędzanej maszyny (prądnicy elektrycznej, pompy, młynu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia