siły wytwórcze

Encyklopedia PWN

ekon. marksistowska kategoria oznaczająca ludzi wraz z ich kwalifikacjami i stosowanymi przez nich środkami produkcji;
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
jedno z najważniejszych i najbardziej ogólnych pojęć filozoficznych, oznaczające: 1) wszystko, co istnieje, tzn. zbiór wszystkich rzeczy w ogóle; 2) każdą poszczególną rzecz, o ile stanowi ona pewien odrębny od innych rzeczy zespół treści; 3) sam „moment istnienia”, tzn. to, że każda rzecz lub ich zbiór różnią się od nicości.
Clark
[kla:rk]
John Bates, ur. 26 I 1847, Providence (stan Rhode Island), zm. 21 III 1938, Nowy Jork,
ekonomista amerykański,
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia