samicza

Encyklopedia PWN

olbrzymkowce, Cyatheales,
rząd obejmujący większość przedstawicieli podklasy paproci cienkozarodniowych oraz przeważającą część współcz. paproci, w tym też większość pol. przedstawicieli;
samicza postać pszczoły o uwstecznionych narządach rozrodczych (w specjalnych warunkach zdolna do składania jaj niezapłodnionych), wyposażona w gruczoły woskowe, gruczoły gardzielowe wytwarzające mleczko pszczele, narządy do zbierania i przenoszenia pyłku kwiatowego;
wietlica, Athyrium,
kosmopolityczny rodzaj paproci z rzędu olbrzymkowców i podklasy paproci cienkozarodniowych;
storczyk, Orchis,
rodzaj roślin z rodziny storczykowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia