rządowy

Encyklopedia PWN

w. w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim (gmina Wierzchlas), w północnej części Wyż. Wieluńskiej.
forma państw. mecenatu nad teatrami w Warszawie 1810–1915;
powołana 1815 jako nacz. władza szkolna Królestwa Pol.;
nacz. organy administracji państw. powołane 1815 w Królestwie Pol. (wyznań rel. i oświecenia publicznego, sprawiedliwości, spraw wewn., przychodów i skarbu oraz wojny);
pismo codzienne, wyd. w czasie powstania kościuszkowskiego od 1 VII 1794 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia