rozdzielczość

Encyklopedia PWN

rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
fiz., fot. wielkość charakteryzująca zdolność przyrządów opt. (mikroskopów, obiektywów fot. i in.) oraz fot. materiałów światłoczułych do odwzorowywania bardzo drobnych szczegółów.
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
inform., telekom. w technice przetwarzania obrazów — zdolność urządzenia do przekazywania (odtwarzania) drobnych szczegółów obrazu, wyrażana maks. liczbą optycznie rozpoznawalnych punktów (pikseli) wzdłuż tej samej linii (poziomej lub pionowej) lub liczbą rozróżnialnych linii.
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
metrol. w technice pomiarowej — zmiana wartości wielkości pomiarowej niezbędna do uzyskania zauważalnej zmiany wielkości wyjściowej;
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
w technice przetwarzania cyfrowo-analogowego i przetwarzania analogowo-cyfrowego — wielkość charakteryzująca zdolność przetwornika do przetwarzania z określoną dokładnością sygnału cyfrowego na sygnał analogowy lub odwrotnie.
telewizja o powiększonej rozdzielczości obrazu, ang. Enhanced Definition Television (EDTV),
nazwa systemów telew. zapewniających powiększoną rozdzielczość przekazywanego obrazu;
telewizja o bardzo dużej rozdzielczości obrazu, ang. High Definition Television (HDTV),
ogólna nazwa systemów telew. pozwalających na uzyskanie obrazu o dużo wyższej jakości niż w systemach konwencjonalnych (NTSC, PAL, SECAM);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia