ramowe

Encyklopedia PWN

Lewicki Kazimierz, ur. 4 III 1847, Borzdiłówka (Podlasie), zm. 1902, Tworki k. Warszawy;
pszczelarz;
gatunek klas. arabskiej prozy narracyjnej;
koncepcja przebudowy stosunków międzynarodowych, zgłoszona 1974 przez kraje rozwijające się na VI Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
ołtarz
[łac. altare],
religiozn. w religiach specjalna konstrukcja sakralna lub wyznaczona część natury przeznaczona do rytuału składania ofiar, mającego za cel nawiązanie przez celebrantów kontaktu ze sferą sacrum;
urb. plan oprac. dla obszaru całego kraju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia