przyrodnicze

Encyklopedia PWN

rejestr obejmujący najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej;
ekol. pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego;
szkoła wyższa w Kielcach, utw. 2008 w wyniku przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej (utworzonej 2000);
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Geoffroy Saint-Hilaire
[żofruạ sętilẹ:r]
Étienne Wymowa, ur. 15 IV 1772, Étampes (dep. Seine-et-Oise), zm. 19 VI 1844, Paryż,
przyrodnik francuski, jeden z pierwszych uczonych głoszących poglądy ewolucyjne w nauce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia