przymusową

Encyklopedia PWN

praca przymusowa wykonywana pod groźbą kary przez osobę, która nie przystąpiła do niej dobrowolnie;
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
bezrobocie występujące, gdy siła robocza chce przyjąć pracę za obowiązującą na rynku płacę, ale nie może jej znaleźć.
wykorzystywały w warsztatach rzemieślniczych pracę osób skazanych najczęściej za włóczęgostwo i żebractwo;
udzielenie przez Urząd Patentowy zezwolenia na stosowanie wynalazku przez podmiot gosp.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia