programy narzędziowe

Encyklopedia PWN

program
[gr.],
inform. przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia