próchno

Encyklopedia PWN

krańcowe stadium miękkiej zgnilizny drewna, wywołanej przez drobnoustroje tlenowe, gł. grzyby;
Berent Wacław, pseud. Wł. Rawicz, ur. 28 IX 1873, Warszawa, zm. 20 XI 1940, tamże,
powieściopisarz, eseista, tłumacz.
dekadentyzm
[fr. décadence ‘upadek’, ‘schyłek’],
termin określający tendencję występującą w literaturze w 2. połowie XIX i w początkach XX w. jako wyraz przekonania o kryzysie i upadku tradycyjnych form kultury europejskiej.
larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych;
kruszczyca złotawka, Cetonia aurata,
chrząszcz z rodziny żukowatych;
larwy chrząszczy, gł. z rodziny żukowatych i jelonkowatych;
Tenner Juliusz, ur. 1861, Lwów, zm. 1922, tamże,
teoretyk literatury, tłumacz;
Troczyński Konstanty, ur. 9 XII 1906, Częstochowa, zm. 27 V 1942, Oświęcim,
teoretyk literatury, krytyk literacki;

Słownik języka polskiego PWN

próchno
1. «wynik rozkładu drewna przez drobnoustroje»
2. pot. «o starym, niedołężnym człowieku lub o starym, zniszczonym przedmiocie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia