pieniawami

Encyklopedia PWN

pieniawa, źródło gazujące,
geol. źródło, z którego wypływa mieszanina wody i gazu (dwutlenku węgla, rzadziej metanu).
geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia