perfecta

Encyklopedia PWN

perfecta
[łac.],
muz. trójdzielność wartości rytmicznych w notacji menzuralnej;
zespół rockowy, zał. 1978 przez Z. Hołdysa;
perfectum
[łac.],
gram. czas przeszły dokonany.
wszystko, co potrójne, (jest) doskonałe.
lex
[łac.],
w staroż. Rzymie ustawa powszechnie obowiązująca, przepis prawa, leges;
Luis de León, ur. 1527(?), Belmonte del Tajo (prow. Cuenca), zm. 23 VIII 1591, Madrigal de las Altas Torres (prow. Ávila),
hiszp. poeta i pisarz rel., augustianin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia