parametrami stanu

Encyklopedia PWN

dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
med. metoda leczenia w psychiatrii polegająca na przepuszczeniu przez mózg prądu elektr. o ściśle określonych parametrach;
szczególny przypadek praw przyrody;
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia