pamięć podręczną

Encyklopedia PWN

inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
jednostka centralna, ang. Central Processing Unit (CPU),
inform. część komputera zawierająca procesory wraz z ich pamięcią podręczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia