pływowe

Encyklopedia PWN

elektrownia wodna wykorzystująca zjawisko pływów mor.;
pas wybrzeża morskiego zalewany w czasie przypływów;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
zbiorowiska roślin zwanych helofitami, występujących na siedliskach bagiennych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia