pływowa

Encyklopedia PWN

elektrownia wodna wykorzystująca zjawisko pływów mor.;
pas wybrzeża morskiego zalewany w czasie przypływów;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Barentsa, Morze, norweskie Barentshavet, ros. Bạriencewo mọrie, ang. Barents Sea,
szelfowe morze Oceanu Arktycznego, między północnymi wybrzeżami Europy a Ziemią Franciszka Józefa na północy, Nową Ziemią i wyspą Wajgacz na wschodzie oraz archipelagiem Svalbard i Wyspą Niedźwiedzią na zachodzie.
Bretania, Bretagne,
region administracyjny w północno-zachodniej Francji, na Płw. Bretońskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia