pływająca

Encyklopedia PWN

baza pływająca, dawniej tender,
okręt pomocniczy;
platforma mor. związana z dnem zbiornika wodnego tylko w czasie pracy;
biol. utrzymywanie się roślin i zwierząt na wodzie lub w jej toni — pływanie bierne, oraz ruch lokomocyjny zwierząt w wodzie — pływanie czynne.
sport dyscyplina sport. obejmująca wyczynowe pływanie na czas w 4 podstawowych stylach: dowolnym (tzw. kraul), grzbietowym, klas. (tzw. żabka) i motylkowym, oraz stylem zmiennym (połączenie 4 gł. technik pływania);
fiz. unoszenie się ciała na powierzchni lub wewnątrz cieczy;
pływanie synchroniczne, pływanie synchronizowane,
dyscyplina sport. uprawiana przez kobiety, polegająca na wykonywaniu (zsynchronizowanym z muzyką) określonych układów figur w basenie pływackim
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia