ogólne

Encyklopedia PWN

dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem do kształcenia ustawicznego i zawodowego.
jeden z głównych organów ONZ, w którym reprezentowani są na równych prawach wszyscy członkowie organizacji;
ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
fiz. współczesna teoria względności, sformułowana przez A. Einsteina 1916; teoria czasu i przestrzeni obejmująca grawitację.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia