odtwarzalność

Encyklopedia PWN

w analizie chem. zgodność niezależnych wyników oznaczenia tego samego materiału, otrzymanych za pomocą tej samej metody analitycznej, lecz w różnych laboratoriach, przez różnych analityków, na różnych przyrządach, w różnych okresach.
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia