obszarami klasyfikacji

Encyklopedia PWN

zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
miejscowość lub obszar o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, mające bogate zasoby naturalnych tworzyw leczn., wód mineralnych, peloidów i odpowiednie zakłady leczn., sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne, pijalnie.
substancje chemiczne, bakterie i in. mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości.
ekol. każde naturalne zgrupowanie roślin różnych gatunków (bez względu na skład gatunkowy) występujących na danym obszarze, stanowiące pewną przestrzenną całość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia