niezrównoważonym

Encyklopedia PWN

mostek elektr. służący do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elementów elektr. (np. rezystora, kondensatora, cewki indukcyjnej) oraz innych wielkości fiz. jednoznacznie z nimi związanych (np. temperatury).
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
Baumol
[bạuməl]
William Jack, ur. 26 II 1922, Nowy Jork, zm. 4 V 2017, tamże,
ekonomista amerykański.
Blier
[blijẹ]
Bernard, ur. 11 I 1916, Buenos Aires, zm. 30 III 1989, Paryż,
fr. aktor teatralny i filmowy;
choleryk
[gr. cholḗ ‘żółć’],
jeden z 4 klas. typów temperamentu (obok sangwinika, melancholika i flegmatyka), wyodrębniony przez Hipokratesa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia