niesamoistnych

Encyklopedia PWN

wyładowanie elektryczne zanikające po usunięciu czynników zewnętrznych powodujących powstawanie swobodnych nośników prądu;
czujnik, sensor:
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
creatio ex nihilo
[łac., ‘tworzenie z niczego’],
termin scholastyczny oznaczający podstawowy przymiot stwarzania przez byt samoistny (Absolut) bytów niesamoistnych, które są powoływane do istnienia bez udziału jakiejkolwiek uprzedniej materii.
creatio continua
[łac., ‘ciągłe stwarzanie’],
filoz. termin wprowadzony przez scholastykę i przejęty przez R. Descartes’a, oznaczający akt, poprzez który samoistny byt (Absolut) zachowuje w istnieniu stworzone przez siebie byty niesamoistne.
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia