niepokalanek

Encyklopedia PWN

bot. gatunek krzewu leczn., → pieprz mnisi.
niepokalanki, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae (SIC),
żeńskie zgromadzenie zakonne, zał. 1859 w Rzymie przez J. Karską, której dzieło od 1860 kontynuowała bł. Marcelina Darowska pod kierownictwem duchowym zmartwychwstańca H. Kajsiewicza;
pieprz mnisi, niepokalanek pieprzowy, niepokalanek mnisi, właśc. witeks czczony, Vitex agnus-castus,
gatunek krzewu z rodziny werbenowatych (Verbenaceae) z obszaru śródziemnomor.;
Darowska Marcelina, z domu Kotowicz, błogosławiona, ur. 16 I 1827, Szulaki (Ukraina), zm. 5 I 1911, Jazłowiec,
współzałożycielka (1861) zgromadzenia sióstr niepokalanek;
Jazłowiec, Jazłoweć, Yazlovets', od 1947 Jabłonówka,
w. na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, nad Strypą (lewy dopływ Dniestru), na południe od Buczacza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia