nasiębierne

Encyklopedia PWN

rodzaj silnika wodnego, którego głównym elementem jest koło z równomiernie rozmieszczonymi komórkami lub łopatkami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia