najgęściej ułożonych warstw heksagonalnych

Encyklopedia PWN

krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
struktury najgęstszego upakowania, struktury najgęstszego ułożenia,
krystal. struktury kryształów, które mogą być opisane za pomocą teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia