naftowy

Encyklopedia PWN

frakcja destylacji ropy naftowej, wrząca w temperaturze 40–70°C;
produkt odgazowania gudronu;
największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Naftowe Kamienie, Neft Daşları,
osiedle miejskie w Azerbejdżanie, na M. Kaspijskim, ok. 40 km od brzegów Płw. Apszerońskiego;
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia